Ocalamy od zapomnienia

2023.06.05
Ocalamy od zapomnienia
Grupa nieformalna "Aktywni dla Gminy Tereszpol" otrzymała 10 tys. zł dofinansowania w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.

Projekt "Ocalamy od zapomnienia" ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wykonanie figur przedstawiających Chrystusa Frasobliwego, które zostaną umieszczone w dwóch kapliczkach usytuowanych na terenie gminy. Projekt realizowany będzie od 1 lipca do 30 września.