Badanie statystyczne dotyczące gopspodarstw rolnych

2023.05.30
Badanie statystyczne dotyczące gopspodarstw rolnych
W najbliższych dniach Główny Urząd Statystyczny rozpocznie przedsięwzięcie dotyczące statystyk rolniczych. Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.

 Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych. W województwie lubelskim badanie obejmie prawie 13 tys. wylosowanych gospodarstw rolnych. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane, samodzielnie, na czym szczególnie nam zależy, wypełniając formularz online w dniach 1-16 czerwca br. Z osobami, które nie skorzystają z formularza online skontaktuje się telefonicznie lub ewentualnie osobiście ankieter statystyczny w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia br.