V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

2023.05.23
V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów
W dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany jest w ponad 20 państwach UE V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej.

W załączeniu informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. European Focus Day 2023