Konsultacje społeczne

2023.05.19
Konsultacje społeczne
Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie” serdecznie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym przeprowadzonym w formie konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie odbędzie się 22 maja 2023 roku o godz. 19:00 w remizie OSP Tereszpol-Kukiełki 103.

Tematem spotkania będzie m.in.:
- wyjaśnienie celów i zasad działania LGD,
- zdiagnozowanie potrzeb,
- określenie celów strategii, a także wypracowanie propozycji konkretnych projektów, służących ich osiągnięciu,
- określenie grup docelowych.
Lokalna Strategia Rozwoju zostanie wypracowana w ramach szerokiego partnerstwa lokalnego, w oparciu o model partycypacyjny, polegający na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego wszechstronnej grupy liderów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców.