Seniorzy na wycieczce

2023.05.15
Seniorzy na wycieczce
W ramach projektu "Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski" Seniorzy z gminy Tereszpol, wspólnie z członkami biłgorajskiego Klubu Seniora, wybrali się na pierwszy wyjazd integracyjny.

Wycieczka odbyła się 28 kwietnia. Na początku, wszyscy uczestnicy zwiedzili Zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamoyskich w Kozłówce - podziwiali wystrój z przełomu XIX i XX wieku tj. meble, rzeźby, portrety rodzinne i inne zabytkowe eksponaty.

Następnie, odwiedzili Powozownię oraz Galerię Sztuki Socrealizmu. Piękna pogoda, pozwoliła również na spacery w parku i ogrodzie.

Wycieczkę zakończyli wyjściem do teatru, gdzie obejrzeli spektakl pt. "Ciężkie czasy."

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.