Najpiękniejsze palmy i pisanki

2023.03.10
Najpiękniejsze palmy i pisanki
8 marca odbył się etap gminny IV Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Organizatorami konkursu są: Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej

 

 

Zgodnie z regulaminem Konkursu, Urząd Gminy Tereszpol do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju mógł przekazać łącznie sześć prac: trzy pisanki (po jednej wykonanej techniką tradycyjną, techniką współczesną oraz jedną pracę zbiorową) oraz trzy palmy (po jednej wykonanej techniką tradycyjną, techniką współczesną oraz jedną pracę zbiorową).  Na konkurs wpłynęło 12 prac.

Komisja gminna do kolejnego etapu wytypowała następujące prace:

- pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną: Małgorzata Nizio (praca indywidualna)

- pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną: Maria Wójcik (praca indywidualna)

- pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną: Oddział przedszkolny - grupa 5 i 6 latków z Tereszpola - Kukiełek (praca zbiorowa)

- palma wielkanocna wykonana techniką tradycyjną: Maria Wójcik (praca indywidualna)

- palma wielkanocna wykonana techniką współczesną: Amelia Koman (praca indywidualna)

- palma wielkanocna wykonana techniką współczesną: Stowarzyszenie "Babeczki" (praca zbiorowa)

Celem Konkursu jest m.in. upowszechnianie tradycji i folkloru, popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej, poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu pisanek i palm oraz aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2023 r. podczas wspólnej imprezy tradycyjno - obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.