Ankieta ws. diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gm.Tereszpol

2022.05.20
Ankieta ws. diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gm.Tereszpol
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Tereszpol do wzięcia udziału w badaniu w ramach przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.

Celem badania jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od alkoholu i środków odurzających oraz zjawiska przemocy i innych uzależnień behawioralnych.

Badanie przeprowadzane jest w formie anonimowej ankiety elektronicznej  w terminie od dnia 18.05.2022 do 31.05.2022 i dotyczy następujących grup odbiorców:

•    uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Tereszpol,

•    dorosłych mieszkańców Gminy Tereszpol,

•    punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Tereszpol.

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety.

Link do ankiety:   https://www.webankieta.pl/ankieta/752600/tereszpol-2022-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html

Dziękujemy.