8 MAJA - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

2024.05.08
8 MAJA - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzę wszystkim pracownikom biblioteki dużo zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa. Życzę również, aby Wasza działalność i starania przekładały się na ciągle rosnącą liczbę zwolenników książki.

Wójt Gminy Tereszpol
Jacek Pawluk