Magdalena Marzec Lubelskim Bibliotekarzem Roku

2020.10.15
Magdalena Marzec Lubelskim Bibliotekarzem Roku
Magdalena Marzec, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol otrzymała prestiżowy tytuł Lubelski Bibliotekarz Roku 2019. Uroczystość miała miejsce 15 października w Lublinie podczas X Lubelskiego Forum Bibliotekarzy.

Dotychczasowa praca Magdaleny Marzec została doceniona na forum województwa lubelskiego. W skład Okręgowej Kapituły Konkursu, która oceniała kandydatki wchodziły osoby znane i szanowane w środowisku bibliotekarzy. Byli nimi: dr Renata Malesa – Wydział Politologii i Dziennikarstwa Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie – przewodnicząca kapituły; Anna Biegalska – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie; Artur Borzęcki – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie; Marian Butkiewicz – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie; Joanna Chapska – przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie; Anna Turkiewicz – przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Chełmie; Paweł Kordybacha – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie; Emilia Tranda-Andrusiuk – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie; Małgorzata Zińczuk – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie; Danuta Zwolińska – przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Zamościu.

Magdalena Marzec została doceniona za kreatywność, aktywność oraz nowatorskie pomysły mające na celu promowanie czytelnictwa. 

W uzasadnieniu Kapituły Konkursu czytamy:

Magdalena Marzec wykazuje ogromną dbałość o Bibliotekę, zależy jej na promowaniu wizerunku nowoczesnego bibliotekarza, poszukuję nieustannie nowych metod promowania czytelnictwa. Magdalena Marzec skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na działalność instytucji. Pozyskane fundusze pochodzą m.in. z programów MKiDN, środków fundacji czy firm. W 2019 r. Biblioteka zrealizowała 11 projektów na ponad 90 000 zł. W 2019 roku Magdalena Marzec była koordynatorem projektu realizowanego przez Urząd Gminy Tereszpol, dofinansowanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na kwotę ponad 120 tys. zł dotyczył bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Włącza się także w działania mające na celu ochronę lokalnego dziedzictwa. Pozyskała środki finansowe na upamiętnienie jedynego miejsca pamięci znajdującego się na terenie gminy – Wzgórza Polak. Stara się dostosowywać ofertę Biblioteki do potrzeb czytelników w każdym wieku. Raz w tygodniu prowadzi zajęcia „Z książką do przedszkolaka” w gminnych przedszkolach, czyta dzieciom bajki oraz inne utwory literatury dziecięcej oraz wypożycza książeczki do domu. Osobom niepełnosprawnym oraz seniorom oferuje usługę „Książka na telefon”. Jest zaangażowana w swoja pracę, chętnie podejmuje nowe wyzwania, doświadczeniem dzieli się z innymi. Jest osobą kreatywną, otwartą na ludzi, ceniącą pracę zespołową. Skutecznie współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kultury oraz lokalnym środowiskiem, co ma pozytywny wpływa na funkcjonowanie i rozwój placówki.”

Laureatce gratulacje składa również wójt gminy Tereszpol Jacek Pawluk. - Składam wyrazy uznania dla wszystkich nominowanych do tytułu Lubelski Bibliotekarz Roku 2019. Gratuluję wspaniałych pomysłów, pasji i zaangażowania w promowaniu czytelnictwa. W sposób szczególny gratuluję laureatce - Pani Magdalenie Marzec. Cieszę się, że ogrom pracy jaki wykonała razem z całym zespołem został doceniony na forum województwa lubelskiego. To osiągnięcie przyczyniło się także do promocji naszej Gminy, za co serdecznie dziękuję. Życzę kolejnych tak wielkich sukcesów - mówi wójt. 

Magdalena Marzec otrzymała również Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego. Gratulacje płynęły również od starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa oraz Marii Szeligi, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju.