Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

2014.08.26

Od 1 lipca 2014 roku trwa realizacja projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w oddziałach przedszkolnych. Celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.
W ramach projektu zostaną dostosowane i doposażone pomieszczenia do potrzeb dzieci, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, sprzęt do utrzymania czystości, tablice interaktywne z oprogramowaniem.
Projekt zakończy się 31 grudnia 2014 roku.
Kwota dofinansowania wynosi 150 504,72 złotych.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom Unii Europejskiej pozyskanym przez Gminę Tereszpol.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners