Gmina Tereszpol

II edycja konkursu „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości”

2019.10.03

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Ziemia Biłgorajska", Biłgorajskim Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o. oraz Związkiem Pracodawców Pracodawcy Ziemi Lubelskiej ogłasza drugą edycję konkursu "Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości".

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw oraz rolników prowadzących działalność na terenie powiatu biłgorajskiego. W wyniku konkursu wyłonieni zostaną laureaci, którym wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach:

  1. Firma,
  2. Nowy Produkt,
  3. Gospodarstwo Rolne,
  4. Inwestycja roku,
  5. Ambasador Ziemi Biłgorajskiej.

Laureaci oraz wyróżnieni oprócz okolicznościowych statuetek otrzymają prawo do posługiwania się certyfikatem "Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości 2019".

Konkurs "Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości" ma na celu szeroko rozumianą promocję gospodarczą przedsiębiorstw oraz rolników działających na terenie powiatu biłgorajskiego, a poprzez to również kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego i regionu biłgorajskiego jako dogodnego obszaru do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.

Zachęcamy organizacje reprezentujące przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, a także samych przedsiębiorców oraz rolników do zgłaszania swoich kandydatów do nagrody w poszczególnych kategoriach.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 11 października. Zgłosić swojego kandydata można na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.bar.org.pl, gdzie zawarty jest również regulamin konkursu . Formularz można dostarczyć do siedziby BARR S.A. przy
ul. Kościuszki 65 lub zeskanowany przesłać na adres m.bury@barr.org.pl.

Konkurs zakończy się uroczystą galą finałową w dniu 22 listopada, na której poznamy zwycięzców. Galę poprowadzi znany aktor Piotr Pręgowski.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners