Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami

2019.09.10
Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju informuje, że w dniu 4 wrzesnia 2019r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (DZ.U.L 228 z 4.9.2019r.)

Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami.pdf