WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ DOBRY START 300+

2019.07.25
WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ DOBRY START 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. będzie można składać wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2019/2021 oraz o świadczenie Dobry start na okres świadczeniowy 2019/2020 w formie papierowej. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie tut. OPS od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który obowiązuje od 1 lipca 2019 r.:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września br. Gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wypłata nastąpi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Druki do pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start