Gmina Tereszpol

Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolnicznej

2019.07.26

W niedzielę, 28 lipca br., odbęda się wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej. Lokal wyborczy mieści się w budynku Urzędu Gminy Tereszpol, a głosować można w godzinach 8.00-18.00.

W gminie Tereszpol rolnicy będą wybierać swojego kandydata do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej. Wybrani członkowie Rady Powiatowej wybiorą spośród siebie przewodniczącego i delegata do Rady Wojewódzkiej.

Mieszkańcy mogą oddać głos na jednego z dwóch kandydatów. Są nimi:

1. ŁAZORCZYK Marcin, ur. 27.11.1988 r., zam. TERESZPOL-KUKIEŁKI

2. KIESZ Zbigniew, ur. 20.06.1965 r., zam. LIPOWIEC

Głosować mogą wszyscy płatnicy podatku rolnego powyżej 1 ha. Podatnik podatku rolnego to właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty lub posiadacz gospodarstwa rolnego. Głosować mogą też członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy posiadają w tych spółdzielniach wkłady gruntowe, z siedzibą na terenie działania izby. Prawo głosu mają również osoby fizyczne i prawne, które są podatnikami podatku rolnego z działów specjalnych produkcji rolnej z siedzibą na terenie działania izby. 

Za pośrednictwem izby rolniczej wybrani delegaci mają wpływ m.in. na: rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów, projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi, kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie, współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi, ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.

Zachęcamy do głosowania.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners