Organizacje

Wśród laureatów zamojskiego półfinału konkursu “Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, który odbył się w dniach 10-11 lipca w Zamościu znalazły się Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Tereszpol.
Prezesie Pamiętamy! W sobotę 11 lipca br. po raz trzeci zorganizowaliśmy Memoriał piłkarski im. Adama Olszty.
W Dniu Międzynarodowego Dnia Strażaka życzę wszystkim druhom, aby ten piękny dzień był źródłem siły w życiu codziennym. Niech Wasza działalność będzie dla Was źródłem satysfakcji, a dla mieszkańców gwarancją bezpieczeństwa. Aby wspomnienie patrona św. Floriana było dla Was natchnieniem do dalszej ofiarnej służby pożarniczej, niezależnie od tego czy pełniona jest ona ochotniczo czy zawodowo.
Wójt Gminy Tereszpol unieważnia otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizacje zadania: "w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" z "Programu współpracy gminy Tereszpol z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".

W dniach 11-13 grudnia w świetlicy w Tereszpolu-Zygmuntach odbyło się szkolenie "Akademia Ekonomii Społecznej".

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych - strażaków, Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń na szkolenie "Akademia Ekonomii Społecznej". Szkolenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach w dniach 11-13 grudnia. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny!

29 września Koło Gospodyń Wiejskich "Stokrotka" w Szozdach reprezentowało gminę Tereszpol na I Wojewódzkim Konkursie "Kobieta Gospodarna Wyjątkowa", który odbył się w Lublinie.

W niedzielę, 15 września, na boisku sportowym w Lipowcu odbył się festyn "Lipowiecki ziemniaczek". Organizatorami tego wydarzenia byli: KGW Ostoja Lipowiec, wójt gminy Tereszpol, OSP Lipowiec, Szkoła Filialna w Lipowcu oraz Rada Sołecka.

Dożynki to ukoronowanie żniwnego trudu, ponoszonego przede wszystkim przez tych, którzy pracują na roli. Tak było i w tym roku podczas Diecezjalnego Święta Plonów, które zostało zorganizowane w Krasnobrodzie 8 września. 70 delegacji parafialnych z wieńcami i chlebem, przyjechało do krasnobrodzkiego sanktuarium. Nie zabrakło również delegacji z gminy Tereszpol liczącej 50 osób.

15 września (w niedzielę) 2019 r. na boisku sportowym w Lipowcu odbędzie się festyn "Lipowiecki ziemniaczek". Będzie wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Serdecznie zapraszamy juz od godziny 14.00.