Stawki za wodę i ścieki obowiązujące na terenie Gminy Tereszpol w 2023 roku.

2022.12.30
Stawki za wodę i ścieki obowiązujące na terenie Gminy Tereszpol w 2023 roku.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje mieszkańców Gminy Tereszpol o stawkach za wodę i ścieki obowiązujących w 2023 roku.