Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2017.12.22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) zwołuję XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXV Rady Gminy Tereszpol.
 4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej  od osoby fizycznej.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Tereszpol za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tereszpol na 2018 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 14. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                              

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                          Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners