Gmina Tereszpol

Twoje życie, twoje decyzje

2019.10.04

W ramach realizowanego przez Gminę Tereszpol projektu "Bezpieczna Gmina Tereszpol" świeci przykładem odbył się cykl warsztatów dla uczniów klas I-III, VI-VIII ze szkół z terenu gminy oraz nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie. Warsztaty prowadził pedagog z Teatru Edukacji i profilaktyki Maska z Krakowa.

Najmłodsi uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących pedagogiki zabawy przeciwko agresji. Ich celem było m.in. kształtowanie oraz rozwijanie określonych umiejętności i kompetencji poprzez zabawę, poznawanie otaczającej rzeczywistości oraz obserwacje własnych reakcji i zachowań. Podczas warsztatów dodatkowo uczestnicy zapoznali się z zabawami, które uczą jak konstruktywnie wyrażać złość, gniew i radzić sobie z agresją oraz rozwijać kompetencje społeczne w szczególności tolerancję i uczciwość.

Starsi uczniowie rozmawiali o przemocy i agresji słownej. Poruszone zostały również kwestie związane z dopalaczami i ich destrukcyjnym działaniem na zdrowie fizyczne i psychiczne. Młodzi ludzie poznawali m.in. formy manipulacji osób sprzedających dopalacze. Zrozumieli, czym jest asertywność w życiu i grupie rówieśniczej.

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie wzięła udział w warsztatach, których celem było ukazanie tego w jaki sposób można rozwiązywać konflikty. Pokazane były umiejętność radzenia sobie w przypadku agresji słownej uczniów. Tematyka zajęć obejmowała kwestie związane z agresją oraz komunikacją.

Warsztaty odbyły się w ramach realizowanego przez Gminę Tereszpol projektu „Bezpieczna Gmina Tereszpol świeci przykładem” dofinansowanego ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

 

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners