Bezpieczna gmina Tereszpol

2017.12.30
Bezpieczna gmina Tereszpol

28 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol odbyło się podsumowanie projektu "Bezpieczna Gmina Tereszpol". 

Na początku 2017 roku Gmina Tereszpol złożyła wniosek do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie projektu "BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL" w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Nasz projekt „Bezpieczna Gmina Tereszpol” znalazł się wśród tych, które przekazano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W maju, jako jedyny wniosek z powiatu biłgorajskiego, został zakwalifikowany do dofinansowania w wysokości ponad 95 tys. zł ze środków rezerwy celowej ministerstwa w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Całkowita wartość projektu to ponad 125 tys. zł.

Przybyłych gości witał wójt Gminy Tereszpol, Jacek Pawluk. Wśród nich byli: prof. dr hab. Piotr Mazur, Jacek Haraf – asystent posła Piotra Olszówki, Stanisława Dzikoń – przewodnik PTTK, Natalia Czacharowska – członkini komisji konkursowej, dyrektorzy szkół: Bogumiła Kukiełka, Danuta Mazur oraz Maria Wójcik, Marek Kulik - zastępca wójta, Maria Skóra - sekretarz, Stanisława Kapuśniak - skarbnik, Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol Stanisław Sitarz, radni, sołtysi, Chór „Oaza” oraz mieszkańcy gminy.

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań, pokazanie ciekawych możliwości spędzenia wolnego czasu wspólnie z rodziną, nie tylko w czasie jego trwania, ale także po jego zakończeniu.
Przeprowadzono szereg warsztatów z zakresu bezpieczeństwa społecznego, informatycznego, kulturowego oraz ekologicznego.
W ramach projektu zorganizowane zostały m.in.: warsztaty z użyciem długopisu 3D oraz fotograficzne. Miały miejsce również liczne spotkania z ratownikami medycznymi, strażakami i policjantami. Odbyły się wyjazdy do Centrum Studiów Inżynierskich Chełmskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, wycieczka do Warszawy oraz rajd pieszy po Roztoczu. Zorganizowano konkursy: plastyczny i fotograficzny. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono projektor multimedialny, profesjonalny aparat fotograficzny czy zestawy długopisów 3D. Zakupiony został również zestaw do monitoringu, który zostanie zainstalowany na miejscowym stadionie sportowym. Dzieci otrzymały elementy odblaskowe, które będą służyły ich bezpieczeństwu. Uczestnictwo we wszystkich działaniach w ramach projektu dla jego uczestników było bezpłatne.

Wójt Jacek Pawluk podkreślił, że zagadnienie bezpieczeństwa jest bliskie wszystkim, bez względu na to, czy traktujemy je w wymiarze ogólnoludzkim, narodowym czy też lokalnym. - Chcemy czuć się bezpiecznie. Cel ten przyświecał podczas realizacji całego projektu. Zostały w nim uwzględnione różnorodne działania składające się na szerokie rozumienie tego słowa – mówił. Dodał, że realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie. - Dziękuję Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu za koordynowanie prac nad realizacją projektu. Składam podziękowania Partnerom projektu: władzom i pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju, Lubelskiej Akademii Rozwoju oraz zarządowi i pracownikom ARION Szpitale w Biłgoraju. Serdecznie dziękuję pracownikom Gminy Tereszpol, szkołom z terenu gminy, nauczycielom a także uczestnikom projektu: dzieciom i młodzieży, rodzicom, mieszkańcom naszej lokalnej wspólnoty, a także wszystkim, którzy dobrym słowem, radą oraz pracą przyczynili się do tego, aby projekt został zrealizowany – mówił wójt. Osoby i instytucje zaangażowane w realizację projektu otrzymały symboliczne statuetki.

Spotkanie było również doskonałą okazją do podsumowania dwóch konkursów ogłoszonych w ramach projektu. Był to konkurs plastyczny i fotograficzny. Prace oceniała komisja w składzie Alina Szubiak, Natalia Kyc oraz Natalia Czacharowska. Nagrody wręczał wójt Jacek Pawluk oraz Natalia Czacharowska.

Przygotowano również specjalną nagrodę dla szkół w Tereszpolu-Kukiełkach, w Tereszpolu-Zaorendzie i w Lipowcu za udział w projekcie. Były to koszulki z nadrukami. Będą one wykorzystywane do  promocji szkoły, gminy oraz projektu.

Na ręce wójta gminy Tereszpol wpłynął list okolicznościowy od poseł Agaty Borowiec z gratulacjami. Realizacji projektu gratulował również prof. dr hab. Piotr Mazur.

Uroczystość swoim występem uświetniły: Hanna Brodziak, Ewelina Marczak, Julia Pawluk oraz Barbara Sarzyńska, uczennice Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie. Do występu przygotowała je Pani Dorota Dobosz.  

Na zakończenie każdy uczestnik uroczystości otrzymał drobny upominek.