Gmina Tereszpol

INFROMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2019.03.15

Fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko - wiejskie i wiejskie. Główną misją fundacji jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne.

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. 

W tym celu fundacja realizuje programy:

  • Fizjoterapia w domu – ponosi koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
  • Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomaga w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywa koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
  • Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informuje o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
  • Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – czuwa nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
  • Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – program mający na celu informowanie o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
  • Transport – zapewnia przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub finansowanie ich.

Fundacja ŚWIETLIK kontaktuje się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących prowadzonych programów. Obecnie fundacja poszukuje i kieruje swoje programy do schronisk dla bezdomnych, w których przebywają osoby niepełnosprawne ruchowo. Są to też osoby wykluczone społecznie, którym należy się pomoc. Zadaniem takiego schroniska jest poinformowanie fundacji o potrzebach swoich podopiecznych.

Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.

Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt - całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.

Kryteria przyznawania pomocy:

  • wiek podopiecznych do 75 roku życia;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).

Dodatkowych informacji można szukać:

www.fundacjaswietlik.pl
e-mail: kontakt@fundacjaswietlik.pl
tel: 22 308 13 22,  lub   790 717 217

Dane adresowe:

FUNDACJA ŚWIETLIK
ul. Konwiktorska 7/33
00-216 Warszawa
KRS: 0000666060

tel: 22 308 13 22

Fundacja odpowie na każdy e-mail, telefon lub list starając się pomóc każdej z potrzebujących osób.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners