Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert- pożytek publiczny

2018.12.27

Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

 

 

Rodzaj zadania:

  1. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  2. Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zlecenie zadań nastąpi w formie powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, Sekretariat (pokój Nr1)

Wybór ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2018 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Tereszpol w sali konferencyjnej. Konkurs ma charakter jawny. Oferty rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i zgodne z treścią regulaminu konkursu złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

zarzadzenie pozytek_2019.pdf

zal 1_2-zarz-konkurs.pdf

 

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners