Gmina Tereszpol

Debatowali na temat bezpieczeństwa

2019.11.08

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach, 7 listopada, debatowali w oksfordzkim stylu nad tezą "Czuję się bezpiecznie w swojej gminie". Debata oksfordzka została zorganizowana w ramach programu "Razem Bezpieczniej"

Przed mówcami było trudne zadanie –  walka na słowa, rozprawienie się z tezą w sposób kulturalny, z poszanowaniem przeciwnika. W Loży Ekspertów zasiedli: Jacek Pawluk, wójt gminy Tereszpol, Wanda Buczek, instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju oraz asp. szt. Adam Granda z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. Zwycięzcą Debaty Oksfordzkiej została ta drużyna, która przekonała Lożę do swoich racji siłą argumentów, dobrze zbudowaną linią logiczną oraz wysokiej jakości autoprezentacją.

Debata odbywała się w dwóch turach. Kazimiera Sitarz, Kinga Hurkała oraz Gabriel Nizio tworzyli grupę propozycji. Natomiast Joanna Sikorska, Małgorzata Pierzchała i Izabela Rawiak tworzyli zespół opozycji. Loża Ekspertów zdecydowała, że tytuł Mistrza Debaty Oksfordzkiej przypadnie drużynie opozycji. Tytuł najlepszego mówcy przypadł Kazimierze Sitarz. Nagrodę Publiczności otrzymała Joanna Sikorska.

W drugiej turze spotkali się w drużynie propozycji Bartłomiej Biernat, Wiktoria Micyk i Krzysztof Kwiatkowski. Przedstawili oni argumenty przemawiające za tym, że gmina Tereszpol jest bezpieczna. Kontrargumenty zaprezentowali: Gabriel Kuśmirek, Megan Kuźmińska i Norbert Sirko. Tytuł Mistrza Debaty zdobyła grupa propozycji. Najlepszym mówcą, zdaniem ekspertów, okazał się Krzysztof Kwiatkowski, natomiast publiczność za najlepszego mówcę uznała Bartłomieja Biernata i Wiktorię Micyk.

Wszyscy uczniowie poradzili sobie świetnie. Udało im się kilka minut przedstawić wypowiedź pełną treści, logiczną i atrakcyjną w formie. Drużyny propozycji i  opozycji toczyły kulturalną batalię na argumenty. Grupa propozycji przekonywała, że w naszej miejscowości możemy się czuć bezpiecznie. Ich zdaniem na bezpieczeństwo wpływa to, że przy ulicach są chodniki i oświetlenie, stan dróg jest zadowalający, działa straż pożarna, z inicjatywy Urzędu Gminy oraz szkół realizowane są różne projekty i akcje profilaktyczne. Oponenci wskazywali na brak ścieżek rowerowych oraz miejsc dla dzieci i młodzieży, w których mogliby oni bezpiecznie i kulturalnie spędzać czas, zauważali negatywne zachowania młodych ludzi spotykających się na przypadkowej przestrzeni. Dostrzegli też, że zagrożeniem są wałęsające się psy.

Celem debaty oksfordzkiej nie było dojście do jakichś konkretnych wniosków, a jedynie sama wymiana poglądów. Młodzież bardzo dobrze sobie z tym poradziła.

Uczniów do debaty przygotowywała Bogumiła Kukiełka i Barbara Wujec.

Uczestnicy debaty otrzymali nagrody książkowe. W nagrodę wyjdą również na dwudniową wycieczkę do Warszawy.

Debata została zorganizowana dzięki projektowi realizowanemu przez gminę Tereszpol "Bezpieczna Gmina Tereszpol świeci przykładem" w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka dofinansowanego ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

 

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners