Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
List Prezesa KRUS do rolników

Wszystkie dzieci do lat 16, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami, z których przynajmniej jedno z nich podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników, zostaną objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

8 listopada w Zespole Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach odbył się II etap konkursu wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Wzięło w nim udział 8 uczniów klas gimnazjalnych - zwycięzców pierwszego etapu, wyłonionych w rozgrywkach klasowych. Konkurs został przeprowadzony na zasadzie popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Tereszpol ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Gminy Tereszpol na rok 2017 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners