Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Z wizytą u przedszkolaków

„Jeżeli chcecie, aby wasze dzieci były zdolne i inteligentne, opowiadajcie im bajki.                 Jeżeli chcecie, by były genialne, opowiadajcie im więcej bajek”- Albert Einstein

6 maja w Przedszkolu w Tereszpolu-Zaorendzie od rana panował baśniowy klimat, a wszystko za sprawą zorganizowanych przez Bibliotekę zajęć, podczas których dzieci mogły wykazać się znajomością baśni i bajek. W zajęciach uczestniczyły maluchy z grupy 3-4 latków oraz „starszaki” wraz z wychowawcami.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - studium wykonalności

Gmina Tereszpol zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności zgodnie z obowiązującą metodologią i obowiązującymi wytycznymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz pomocy przy sporządzaniu, kompletowaniu i weryfikacji niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tereszpol, w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

Przedszkolaki w Bibliotece

W środę 4 maja naszą bibliotekę odwiedzili najmłodsi uczniowie z ZSS w Tereszpolu Zaorendzie – przedszkolaki z grupy 3 i 4–latków, wraz z opiekunkami p. Urszulą Kwiecińską  i    p. Barbarą Kadamus. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały informacji o historii biblioteki,  dowiedziały się jak wygląda praca bibliotekarza, a następnie zwiedziły bibliotekę i wypożyczyły książeczki.

 

Ile wiem o Sienkiewiczu?

Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol zaprasza uczniów klas IV - VI oraz I - III gimnazjum do udziału w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań i dostarczeniu kuponów do biblioteki, do dnia 6 maja 2016r.                                                                                                           

Szczepienie lisów

W dniach 18-27 kwietnia 2016 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną. Szczepionka zrzucana będzie z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu - Zaorendzie informuje, iż 01 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenie w wysokości 500 zł  miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Na pierwsze dziecko pomoc będzie przekazywana tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, bądź 1200 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje

WAŻNA INFORMACJA - DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY TERESZPOL DODATKOWE CHLOROWANIE WODY. W celu utrzymania norm sanitarnych wody z gminnego wodociągu w dniu 01 i  02 kwietnia 2016 r. przeprowadzony zostanie proces uzdatniania polegający na chlorowaniu wody. Czasowo dodaje się do wody do spożycia podchloryn sodu jako dodatek do dezynfekcji dopuszczalny w ramach  rozporządzenia o zaopatrzeniu w wodę do spożycia.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytania ofertowego dotyczące dokumentacji projektowej 500 instalacji zestawów solarnych i wariantowo 40 instalacji powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminie Tereszpol w ramach projektu „Instalacje solarne, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol”.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners