Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Konkursy plastyczne

Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach do udziału w konkursie plastycznym „Henryk Sienkiewicz jest naszym Patronem” oraz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie i Szkoły Filialnej w Lipowcu do udziału w konkursie plastycznym „Śladami Henryka Sienkiewicza”.

Pomoc dla gospodarstw rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła wypłacić płatności dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub na powierzchni 70 % upraw w szklarniach lub tunelach foliowych. 

Świadczenia Rodzinne  - informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje osoby zamierzające złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017  o konieczności wykazania dochodu w formie kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci, w związku z rozszerzeniem katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu.

"Migajmy razem!"

Polska Rada Języka Migowego opracowała z inicjatywy środowiska osób głuchych i niedosłyszących plakat "Migajmy razem!". Inicjatywa ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat języka migowego i ułatwienie osobom głuchym i niedosłyszącym funkcjonowania w społeczeństwie.

Dożynki Gminno-Parafialne - Tereszpol 2016

Wójt Gminy Tereszpol, Rada Gminy oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Tereszpolu-Zaorendzie serdecznie zapraszają na Dożynki Gminno-Parafialne, które odbędą się 18 września 2016 r. na stadionie w Tereszpolu-Zaorendzie.

Bezpłatne badanie morfologii krwi

Dnia 22 września 2016 r., w Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej, pacjenci będą mogli zgłosić się do przychodni zrzeszonych w LZLR-P celem bezpłatnego wykonania profilaktycznego badania morfologii krwi. Oprócz badania pacjenci będą informowani o możliwości zostania dawcą komórek macierzystych szpiku oraz będzie możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca.

Bezpłatne badania mammograficzne

NZOZ "MARMED" zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku od 50 do 69 roku życia. Mammobus będzie stacjonował 29 września (czwartek) w godz. 12:30 - 16:00 na parkingu przed Urzędem Gminy Tereszpol.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners