Uwaga rolnicy, zbieracze runa leśnego

2022.05.10
Uwaga rolnicy, zbieracze runa leśnego
Zbieracze i producenci runa leśnego z powiatu biłgorajskiego, dostarczający swoje produkty do punktów skupu, zakładów przetwórczych czy po prostu sprzedający klientom na drodze, muszą złożyć wniosek o wpis do specjalnego rejestru. Wpis jest bezpłatny. Brak takiego dokumenty grozi wysokim mandatem od 1000 złotych do nawet 5000 złotych.

Producenci z terenu powiatu biłgorajskiego dostarczający produkty pierwotne pochodzenia roślinnego do punktów skupu/zakładów przetwórczych/odbiorców indywidualnych zobowiązani są, zgodnie z przepisami art. 63 ust. 2 pkt 12 oraz ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.), do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju,
ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj

REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA

Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów dostępny jest w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj oraz na stronie internetowej Stacji https://psse_bilgoraj.bip.gov.pl w zakładce Pliki do pobrania.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia produkcji pierwotnej produktów pochodzenia roślinnego i działań powiązanych bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju będzie zobligowany - zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i urt. 104 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.) do wystąpienia z wnioskiem o wymierzenie kary pieniężnej do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [wysokość kary pieniężnej do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł]
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje o konieczności przekazywania w formie pisemnej informacji dotyczących asortymentu produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego uprawianych w gospodarstwie w danym roku kalendarzowym.