Harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi

2022.01.18
Harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przedstawia harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie naszego województwa oraz materiały promocyjno-edukacyjne o idei Honorowego Krwiodawstwa.

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia. Głęboko wierzymy, że wesprzecie Państwo działania RCKiK w Lublinie mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego regionu.

Harmonogram