Radykalne uproszczenia dla rolników

2022.01.18
Radykalne uproszczenia dla rolników
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizuje projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.

Cel to korzystanie przez rolników i pozostałych mieszkańców wsi z usług publicznych wysokiej jakości, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.

MRiRW prosi o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować ten cel, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.

Propozycje zmian można składać do 31 marca za pomocą formularza ankiety, dostępnego na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/radykalne-uproszczenia-dla-rolnikow.

Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

Informacja_dla_rolnikow