Informacja o dniu wolnym od pracy- 7 maja 2021 r.

2021.04.26
Informacja o dniu wolnym od pracy- 7 maja 2021 r.
Zawiadamia się, że dnia 7 maja 2021 r. (piątek) Urząd Gminy Tereszpol będzie nieczynny. Dzień ten został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. (Święto Pracy).

Podstawa prawna:

art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 R. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

INFORMACJA_7_05_2021.pdf