Informacja Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

2021.02.05
Informacja Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Pan Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, o zmianie wysokości opłat za paszporty bydła i ich duplikaty.

Od dnia 12 lutego 2021 roku opłaty za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu będą wynosić:

  • za wydanie paszportu bydła – 1 zł
  • za wydanie duplikatu paszportu bydła – 2 zł.

Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. z 2021 r. poz. 189)