Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju

2020.10.08
Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju informuje o Rozporządzeniu nr 47 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 października 2020r. uchylające rozporządzenie Nr 25 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego

Rozporzadzenie_Wojewody_Lubelskiego_Nr_47.pdf