Ulotka o wapnowaniu gleb

2020.06.29
Ulotka o wapnowaniu gleb
Ulotka przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowa Stacją Chemiczno-Rolniczą opracowało i udostępniło ulotkę pt.: ,,Rolnictwo dla środowiska  środowisko dla rolnictwa'' na swojej stronie internetowej. https://www.schr.gov.pl/index.php?c=article&id=46