Gmina Tereszpol

STYPENDIA SZKOLNE

2020.02.12
Osoby pobierające stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia na temat danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego złożonym w okresie do 15.09.2019 r.

Oświadczenia w sprawie przyznania stypendium szkolnego na dzieci w dłuższym okresie należy złożyć do dnia 28.02.2020 r. w godz. od 7.30 do 15.30. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie.
Oświadczenie jest niezbędne do wydania decyzji zmieniającej okres i kwotę przyznania stypendium szkolnego dla dzieci.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners