Gmina Tereszpol

Ptasia grypa

2020.01.03
W związku z potwierdzoną 2 stycznia 2020 r. przez Głównego Lekarza Weterynarii informacją o wystąpieniu w dniu 31 grudnia 2019 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza zwraca się z apelem do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji.

KRD-IG zwraca się z apelem do wszystkich hodowców i producentów drobiu o szczególne zachowanie ostrożności. Utrzymanie drobiu w zamknięciu zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem, jednak nie eliminuje zagrożenia całkowicie.

Dlatego też podkreślamy, że do najważniejszych czynności należy:

 •   zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
 •   zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
 •   niekarmienie i niepojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
 •   stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu;
 •   stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/1/ lub bezpiśredni link do aktu znajdziesz TUTAJ . Natomiast podstawowe informacje na temat tej choroby: TUTAJ


Co to jest ptasia grypa?

Ptasia grypa jest chorobą ptaków wywoływaną przez wirusy. Groźny dla ludzi szczep wirusa ptasiej grypy jest oznaczany jako H5N1. Zachowanie podstawowych zasad higieny pozwala ludziom uniknąć zarażenia. W obrębie szczepu H5N1 istnieją różne odmiany. Prawdopodobnie tylko niektóre z nich są w stanie przenosić się z ptaków na ludzi. Żadna z poznanych dotychczas odmian wirusa H5N1 nie jest w stanie przenieść się z człowieka na człowieka. Ludzie mogą się nim zarazić wyłącznie, jeśli zlekceważą zalecenia higieniczne takie jak mycie rąk, mycie naczyń używanych do obróbki mięsa drobiowego. Nawet w okresie występowania ptasiej grypy, można jeść mięso drobiowe, ale tylko poddane obróbce termicznej: gotowane, smażone, pieczone, wędzone. Temperatura przekraczająca 70 stopni Celsjusza niszczy wirusa ptasiej grypy H5. Jeśli dotykaliśmy surowego mięsa drobiowego gołymi rękami, musimy po tym umyć ręce mydłem lub innym detergentem. Można także przygotowywać mięso w rękawiczkach. Procedury postępowania w przypadku wykrycia ptasiej grypy (lek. wet. Janusz Związek) Wirus może być przenoszony m.in. na obuwiu, pojazdach, ubraniu, które znajdowały się na terenie targu zwierzęcego lub ferm drobiu i zostały skażone. Może się też przenosić za pośrednictwem żywności, np. drobiu mrożonego.

Objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia

Objawy

Przebieg i objawy kliniczne zakażeń grypy ptaków są zróżnicowane i zależą od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, towarzyszących zakażeń i stresogennych wpływów środowiska. W zakażeniach wirusami grypy ptaków zasadniczo wyróżnia się dwie postacie choroby:

Nisko zjadliwa grypa ptaków (LPAI - Low pathogenic avian influenza) - w przebiegu choroby może dojść do wzrostu zjadliwości wirusa w wyniku mutacji  i przejście w wysoce zjadliwą grypę ptaków:

 •         objawy kliniczne wahają się od niezauważalnych do umiarkowanych lub ciężkich objawów oddechowych;
 •         śmiertelność waha się od 3% do 15%;
 •         produkcja nieśna może spaść o 45%.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI - Highly pathogenic avian influenza)

 •     objawy kliniczne to depresja, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podoczodołowych, sinica grzebienia i dzwonków, obrzęk głowy, nastroszenie piór, biegunka, objawy nerwowe;
 •     gwałtowny spadek lub zatrzymanie produkcji jaj, skorupy miękkie, ostatnie jaja zwykle bez skorup;
 •     w nadostrych i ostrych przypadkach padnięcia są nagłe, bez widocznych objawów lub w ciągu 24-48 godzin od pierwszych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Kiedy zgłosić podejrzenia do powiatowego lekarza weterynarii?

Drób

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 •     zwiększona śmiertelność;
 •     znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 •     objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 •     duszność;
 •     sinica i wybroczyny;
 •     biegunka;
 •     nagły spadek nieśności.

Ptaki dzikie

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają powiatowemu lekarzowi weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków. 

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners