Gmina Tereszpol

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY Tereszpol Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 R.

2019.10.29

Wójt Gminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem  „ Programu współpracy Gminy Tereszpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ”.

Proszę o wnoszenie propozycji w oparciu o zapisy Programu współpracy Gminy Tereszpol z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy Gminy Tereszpol z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”, który wraz z Programem za rok 2020 znajduje się w poniższych załącznikach.

Zarządzenie-konsultacje.pdf

Program wspólpracy_projekt.pdf

Formularz konsultacji.doc

 

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners