Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Manufaktura soli kąpielowych

Od czerwca Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol realizuje projekt „Aktywność i kreatywność – Lubię to!” dofinansowany przez firmę Model Opakowania. Tym razem do wspólnej zabawy zaprosiliśmy uczniów Szkoły Filialnej w Lipowcu. Podczas warsztatów prowadzonych przez pana Roberta z firmy Genimus mieli oni okazję samodzielnie wykonać sole do kąpieli o ulubionych zapachach i wesołych kolorach.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „E-usługi w Gminie Tereszpol”

Gmina Tereszpol zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie  Studium Wykonalności dla projektu pn. „E-usługi w Gminie Tereszpol” wraz z przeprowadzeniem kompleksowej Analizy Finansowej i Ekonomicznej przedsięwzięcia, służących Zamawiającemu do złożenia wniosku aplikacyjnego na konkurs nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16 ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WL) dla działania 2.1 Cyfrowe lubelskie. 

Konkursy plastyczne

Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach do udziału w konkursie plastycznym „Henryk Sienkiewicz jest naszym Patronem” oraz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie i Szkoły Filialnej w Lipowcu do udziału w konkursie plastycznym „Śladami Henryka Sienkiewicza”.

Pomoc dla gospodarstw rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła wypłacić płatności dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub na powierzchni 70 % upraw w szklarniach lub tunelach foliowych. 

Świadczenia Rodzinne  - informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje osoby zamierzające złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017  o konieczności wykazania dochodu w formie kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci, w związku z rozszerzeniem katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu.

"Migajmy razem!"

Polska Rada Języka Migowego opracowała z inicjatywy środowiska osób głuchych i niedosłyszących plakat "Migajmy razem!". Inicjatywa ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat języka migowego i ułatwienie osobom głuchym i niedosłyszącym funkcjonowania w społeczeństwie.

Dożynki Gminno-Parafialne - Tereszpol 2016

Wójt Gminy Tereszpol, Rada Gminy oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Tereszpolu-Zaorendzie serdecznie zapraszają na Dożynki Gminno-Parafialne, które odbędą się 18 września 2016 r. na stadionie w Tereszpolu-Zaorendzie.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners