Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Zapraszamy na spotkanie z podróżnikiem i autorem książek

Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Petkiem, dziennikarzem, podróżnikiem, reportażystą, autorem książek przygodowo-sensacyjnych, organizatorem wypraw i szkół przetrwania. Krzysztof Petek asystuje Jackowi Pałkiewiczowi, odkrywcy źródeł Amazonki, w dalekich wyprawach.

Powiatowy dzień Kobiet w Biłgoraju

4 marca w hali Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbył się Powiatowy Dzień Kobiet. Uczestniczyła w nim sekretarz gminy Maria Skóra wraz z Paniami z terenu gminy Tereszpol.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Działając na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) RDOŚ w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała wstępne informacje, dotyczące planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet

Wójt Gminy Tereszpol oraz Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol serdecznie zapraszają na Gminny Dzień Kobiet, który odbędzie się 11 marca (w niedzielę). Świętowanie rozpocznie się o godz. 16.00 w remizie OSP w Tereszpolu-Zaorendzie. W programie przewidziane są występy uczniów z miejscowych szkół oraz warsztaty artystyczne.

Warsztaty pt. „Ekonomiczny i zdrowy styl życia”

1 marca 2018 r.  w remizie OSP w Tereszpolu-Zaorendzie odbyły się warsztaty pt. „Ekonomiczny i zdrowy styl życia”. W spotkaniu, stanowiącym działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 zorganizowanym przez Bank Żywności w Lublinie, uczestniczyli mieszkańcy gminy Tereszpol.

Odszedł do wieczności Adam Olszta

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 27.02.2018 roku po ciężkiej chorobie odszedł do wieczności Ś.P. Adam Olszta - nasz przyjaciel, kolega, trener, wychowawca, działacz społeczny i wieloletni prezes GKS Orzeł Tereszpol. Odszedł człowiek, który życie poświęcił pracując na rzecz społeczeństwa. Doskonały organizator, społecznik, nauczyciel, pasjonat piłki nożnej. Zmarł w wieku 68 lat.

"Młodzież zapobiega pożarom" - eliminacje gminne

21 lutego w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie odbyły się gminne eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Poprzedzone one były eliminacjami szkolnymi, podczas których wyłoniono reprezentację każdej ze szkół.

"100krotki w bukiecie wierszy dla Ojczyzny”

W 2018 roku będziemy świętować 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie ogłoszono wielką patriotyczną akcję ph. „Poetyckie 100krotki na 100-lecie niepodległości”.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners