Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Pomoc dla producentów trzody chlewnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 10 lutego br. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

Osoby pobierające stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 zobowiazane są do złożenia stosownego oświadczenia na temat danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego złożonym w okresie do 15.09.2017 r.  

Warsztaty pt. „Ekonomiczny i zdrowy styl życia”

1 marca 2018 r.  w remizie OSP w Tereszpolu-Zaorendzie odbyły się warsztaty pt. „Ekonomiczny i zdrowy styl życia”. W spotkaniu, stanowiącym działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 zorganizowanym przez Bank Żywności w Lublinie, uczestniczyli mieszkańcy gminy Tereszpol.

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny - Aktualizacja

Aby uatrakcyjnić Kartę Dużej Rodziny i dostosować ją do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej oraz rozszerzyć wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie wprowadzono dokument Karty Dużej Rodziny w formie wizualizacji tego dokumentu na urządzeniach mobilnych.

 

Informacja o dniu wolnym od pracy GOPS

W związku ze świętem w dniu  6 stycznia 2018 r. przypadającym w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie w dniu 2 stycznia 2018r.

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku.

Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że po raz kolejny przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017. W związku z tym osoby zainteresowane proszone są o składanie stosownych dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że w terminie od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners