Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2017 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Szozdy

Galeria zdjęć

2017 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukownica

Galeria zdjęć

2016 - Budowa drogi w miejscowości Szozdy

Tytuł projektu: „Remont drogi powiatowej wraz z zajezdnią autobusową”
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 50%, środki powiatu biłgorajskiego 50% .
Koszt zadania: 240 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni o długości ponad 900 mb, wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem. Dodatkowo wykonano zjazdy na drgi gminne z masy bitumicznej.

Galeria zdjęć

2016 - Budowa drogi w miejscowości Lipowiec

Tytuł projektu: „Remont drogi powiatowej w miejscowości Lipowiec”
Źródło dofinansowania: Środki PROW 66,66%, środki powiatu biłgorajskiego, środki budżetu Gminy Tereszpol.
Koszt zadania: ponad 1 000 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni o długości ponad 5 km, wraz z chodnikiem przyległym do krawędzi jezdni na odcinku 1300mb, remoncie skrzyżowania wraz z parkingiem przy szkole podstawowej.

Galeria zdjęć

2015 LISTOPAD - Szkolenie specjalistyczne pracowników Urzędu Gminy

Tytuł projektu: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi pakietu MS Office 2010”
Źródło dofinansowania: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju.
Koszt zadania:  .  
Zakres:

Galeria zdjęć

2015 Listopad - budowa drogi dojazdowej w Tereszpolu-Kukiełkach

Tytuł projektu: „Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych II - Etap”
Źródło dofinansowania: Dotacja celowa ze środków budżetu województwa lubelskiego.
Koszt zadania: 49 200,00 zł, Wysokość dofinansowania: 30 000,00 zł,
Zakres zadania: Droga z kostki brukowej o grubości 8 cm, szerokości 3 m i długości 130 mb.

 

Galeria zdjęć

2015 - Miejsce Obsługi Rowerowej

Tytuł projektu: „Budowa miejsca obsługi rowerowej na trasie szlaku GreenVelo”
Źródło dofinansowania: Środki budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Koszt zadania: 50 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie wiaty wraz z tablicą informacyjną.

Galeria zdjęć

2015 - Chodnik Tereszpol-Zaorenda

Tytuł projektu: „Budowa chodnika w miejscowośći Tereszpol-Zaorenda”
Źródło dofinansowania: ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 .
Koszt zadania: 84 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie chodnika przy drodze powiatowej wraz z rowami odwadniającymi i zjazdami na posesje.

Galeria zdjęć

©2017 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners