Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2016 Remont świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach

Tytuł projektu: „Remont świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach”
Źródło dofinansowania: Środki finansowe funduszu sołeckiego sołectwa Tereszpol-Zygmunty.
Koszt zadania: 24 000,00 zł.  
Zakres zadania: Wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropu, montaż zestawu kuchennego, malowanie ścian, wymiana osprzętu. 

Galeria zdjęć

2016 Budowa drogi na działce 1390/2

Tytuł projektu: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy.
Zakres zadania: Wykonanie nawierzchni z kruszywa na odcinku około 150mb. 

Galeria zdjęć

2016 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TERESZPOL-ZAORENDA

Tytuł projektu:  Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpol-Zaorenda
Koszt zadania: 89 760,00 zł. 
Zakres zadania: Instalacja sita pionowego.

Galeria zdjęć

2015 Fundusz Sołecki Bukownica

Tytuł projektu: „Instalacja placu zabaw I etap w miejscowości Bukownica”
Źródło dofinansowania: Środki finansowe funduszu sołeckiego.
Koszt zadania: 6 000,00 zł.  
Zakres zadania: Instalacja placu zabaw w której skład wchodzą zjeżdżalnia, dwie huśtawki oraz drabinka. 

Galeria zdjęć

©2017 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners