Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Kontakt:
Gospodarka odpadami
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

e-mail: gmina@tereszpol.pl
tel. 84 687 60 05

Sylwia Ostasz
Pracownik merytoryczny Sylwia Ostasz tel. 84 687 66 41 e-mail: sostasz@tereszpol.pl Gospodarka odpadami

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z POJEMNIKÓW I ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Z TERENU GMINY TERESZPOL 2017 r.

dzień

trasa I    II       III     IV    V VI    VII   VIII   IX      X   XI XII  
1 pon.
 • Tereszpol-Zaorenda,
 • Panasówka
2 6 6 3 29.04 5 3 7 4 2 6 4
1 wt.
 • Tereszpol-Zygmunty,
 • Lipowiec
7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
1 śr.
 • Tereszpol-Kukiełki,
 • Bukownica,
 • Szozdy
  4    1 1 5 06.05 7 5 2 6 4 04.11

6

 

 

UWAGA!

Odpady z pojemników będą odbierane raz w miesiącu.

Kolorem czerwonym zostały oznaczone dni, w których dodatkowo będą odbierane odpady segregowane: 
szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, makulatura, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady               biodegradowalne, drobny gruz lub popiół.

W grudniu 2017 r. dodatkowo odbierane będą: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych, odpady z tekstyliów,
odpady niebezpieczne tj. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin
i opakowania po nich.

Pojemniki oraz worki z odpadami należy wystawić przed posesję (do drogi dojazdowej) do godz. 7.00

 

 


INFORMACJE

2016 07 12

Od dnia 1 lipca 2016 roku obowiązują nowe terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tereszpol a mianowicie  (§1 uchwały Rady Gminy Tereszpol Nr XIX/100/16):

"Właściciele nieruchomośći położonych na terenie Gminy Tereszpol zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdym roku raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendzrzowe z danego kwartału, w następujących terminach:

- za I kwartał do 15 marca

- za II kwartał do 15 maja

- za III kwartał do 15 września

- za IV kwrtał do 15 listopada.

 

2015 09 11
Od dnia 1 lipca 2015 r. uległy zmianie opłata, termin oraz metoda płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym każdy właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości zamieszkałej z terenu gminy Tereszpol zobowiązany jest na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) złożyć nową deklarację. Druki deklaracji dostępne są w pliku poniżej, w Urzędzie Gminy pok. nr 14 lub u sołtysa.

 

Pliki do pobrania

 • Harmonogram wywozu oraz zasady segregacji odpadów komunalnych na 2017-2018 rok
  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2015 r.
  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2014 r.
  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2013 r.
  Pobierz
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  Pobierz
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku 2016
  Pobierz
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku 2013
  Pobierz
 • Metoda oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
  Pobierz
 • Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Tereszpol oraz msc. zagosp. tych odpadów
  Pobierz
 • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Tereszpol
  Pobierz

©2017 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners