Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia

        Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol  została powołana  na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami z 17 kwietnia 1946 r. Powstała dzięki staraniom p. Piotra Kusyka (1885-1963)  nauczyciela,  a  w latach 1924 – 1937,  dyrektora  Szkoły Podstawowej  w Tereszpolu.     
       Działalność swoją rozpoczęła na początku  marca 1949 r.;  nosiła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna  w Tereszpolu  i wchodziła w skład sieci bibliotek publicznych  powiatu  zamojskiego. W 1955 r. w związku z powstaniem gromadzkich rad narodowych Biblioteka została przemianowana  z Gminnej na Gromadzką Bibliotekę Publiczną, a 18 lat później, w 1973r. z Gromadzkiej zmieniona na Gminną Bibliotekę Publiczną w Tereszpolu. W lipcu 1976r. nastąpiła reorganizacja gmin i w związku z likwidacją Urzędu Gminy w Tereszpolu  Biblioteka stała się filią Gminnej Biblioteki Publicznej  w Zwierzyńcu. Tak było przez  8 lat. W lutym 1984 r. reaktywowano Gminę Tereszpol i z tą chwilą Biblioteka przyjęła nazwę Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol. Nadzór nad Biblioteką sprawuje  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu Oddział Terenowy w Biłgoraju. W 1990 r. powołano samorządy terytorialne i Biblioteka od tej chwili podlega samorządowi gminnemu. W 1999 r. nastąpiła kolejna zmiana podziału administracyjnego kraju. Biblioteka została podporządkowana pod nadzór merytoryczny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju i  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 

Sieć biblioteczna

        Pierwsze punkty biblioteczne odnotowano w 1955r. W latach 60-tych punkty działały w miejscowościach: Tereszpol-Zaorenda, Tereszpol-Kukiełki, Szozdy, Tereszpol-Zygmunty, Lipowiec,  Bukownica, Panasówka. W  latach  1975-1976  Biblioteka  posiadała  filię  w Hedwiżynie. W 1985 r. utworzono filię w Tereszpolu- Kukiełkach, która działała do połowy 1990r. Zarówno punkty biblioteczne jak też filie w większości mieściły się w domach prywatnych, ale też w Klubach Rolnika (Szozdy, Tereszpol- Kukiełki) i szkołach (Lipowiec, Tereszpol-Zaorenda - tutaj tworzono punkty sezonowe dla zamiejscowych dzieci   przebywających   na   koloniach). Sieć biblioteczna  przestała  istnieć w 1992 r., gdy zlikwidowano ostatnie 2 punkty: w Lipowcu i  Szozdach.

 

Zbiory biblioteczne

        Gromadzenie zbiorów w pierwszych latach działalności odbywało  się  drogą  kupna, wymiany i darów. Na koniec 1949 r. księgozbiór liczył 1272 wol. książek, (literatura popularnonaukowa stanowiła 60% ogółu, a książki dziecięce i młodzieżowe zaledwie 8%). W latach 1950-1970 zakup nowości wynosił od 160 - 430 wol. roczie. W 1latach 197ch 197ch utw0 przyrost księgozbioru wynosił roczie. od 197ch 23ch 197ch tw0 woluminów.  1dekadzie nbsp;1lat osiemdziesiątych kupowano od 54ch 197ch u065 wol. książek roczie. W 1zakupach tych  dominuje literatura dla dzieci i młodzieży. Lata 90-te przyniosły duże zmiany. Biblioteka podległa  samorządowi ie. kupowała już tak dużo książek.  Wyraźna poprawa  widoczna  jest od 2004r.  Najkorzystniejszy  był  pod 197ch tym względem 2008 r. -nbsp;1zakupiono ze środków samorządowych 816 wol. na kwotę 19071 zł.

 

Czytelnictwo

         1latach 1960-1970 Biblioteka  rejestrowała od 500-700 czytelników, którzy wypożyczali coroczie. nawet do ponad 9197ch tyś. wol. książek. Dekada lat 70-tych to okres rozwoju sieci bibliotecznej. Ma to bezpośredni wpływ na wzrost czytelnictwa na tereie. gminy W 1tym czasie sieć biblioteczną tworzyły: Gminna Biblioteka Publiczna  w Tereszpolu, Filia w Hedwiżynie oraz 6 punktów bibliotecznych W&yniki czytelnicze jakie zanotowano w 1975 roku to 1095 czytelników i 29479 wypożyczeń. Lata  80-te to dalej rozbudowywana sieć biblioteczna; dużo też wpływało nowości książkowych (zakup centralny)- to  pozwalało uzyskiwać bardzo wysokie wskaźniki czytelnicze. Lata 90 - te XX wieku przyniosły zmiany w czytelnictwe. WRozwiązana sieć biblioteczna oraz mniejsz. nakłady na zakup nowości spowodowały  zmniejsz.nie liczby korzystających ze zbiorów Biblioteki. Od roku 2004 do chwili obecnej Biblioteka  notuje wyraźny wzrost liczby wypożyczających.  W 2014 r. zanotowano ponad 600 czytelników i  prawie 12 tyś. wypożyczeń.  Z różnych usług Biblioteki (Wypożyczalnia, Czytelnia, Czytelnia Internetowa)  skorzystało  900 użytkowników. Oprócz zbiorów książkowych Biblioteka oferuje inne usługi takie jak: bezpłatny dostęp do Internetu, wypożyczalnię czasopism,  "Książkę na telefon"- usługa dla osób starszych i niepełnosprawnych,  "Z książką do przedszkolaka" - cotygodniowe spotkania w Przedszkolach  w Tereszpolu - Kukiełkach i Tereszpolu - Zaorendze. WPonadto od września 2015r. Biblioteka udostępnia na swojej strone. katalog on-line zbiorów książkowych i specjalnych,  a od 2016r. uruchamia elektroneczną wypożyczalnię.

 
Kadra Biblioteki od 1949 r.
 
Imię i Nazwisko Lata pracy
Piotr Kusyk 1949 197ch ut58
Zofia Pieczykolan ut58 197ch ut59
Maria Kimak 1959 197ch ut75
Sabina Zdzeobło ut75 197ch 2007
Krystyna Szawara 1985h 197ch utw6
Stanisława Mielnik ut86h 197ch utw9
Teresa Nizeo 1985h 197ch 197ch 197ch 197ch 197ch 197ch 197ch 197ch 197ch
Magdalena Marzec 2008 197ch 197ch 197ch 197ch 197ch 197ch 197ch 197ch

Galeria zdjęć

© 2017 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners