Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tereszpol

Urząd Gminy Tereszpol

Kontakt:
Urząd Gminy Tereszpol
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

e-mail: gmina@tereszpol.pl
tel. 84 687 60 05

Adam Wolanin
Pracownik merytoryczny Adam Wolanin tel. 84 687 66 47 e-mail: awolanin@tereszpol.pl Urząd Gminy Tereszpol

USUWANIE  DRZEW  I  KRZEWÓW
             Wójt Gminy na wniosek właściciela nieruchomości wydaje zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na działkach siedliskowych, gruntach rolnych i łąkach. Zezwoleniu na usunięcie nie podlegają międzu innymi drzewa: rosnące w lasach, owocowe, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: a) 35 cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 25 cm dla pozostałych drzew. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: imię i nazwisko właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwa i gatunek drzewa lub krzewu, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzewy, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, informację czy usunięcie wynika z celu zwiazanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do wniosku należy dołączyć: rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i istniejących obiektów budowlanych. Za usunięcie drzew lub krzewów pobierane są opłaty w zależności od rodzaju i gatunku drzewa oraz współczynnika różnicującego stawki w zależności od obwodu pnia. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew między innymi: na których usunięcie otrzymała osoba fizyczna zezwolenie na cele nie związane z działalnością gospodarczą, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach udowlanych, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi.

ZA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW BEZ WYMAGANEGO ZEZWOLENIA WYMIERZONA JEST
ADMINISTRACYJNA KARA PIENIĘŻNA W WYSOKOŚCI TRZYKROTNEJ OPŁATY  ZA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW.

Pliki do pobrania

  • Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew
    Pobierz

©2017 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners