Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Sukces szachistów

12 lutego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawowdowej w Biłgoraju odbyły sie XVII Szachowe Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty Biłgorajskiego. Wśród zwycięzców znaleźli się również mieszkańcy gm. Tereszpol.

Obowiązek zgłaszania opryskiwaczy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie Oddział Biłgoraj.

Jednorazowe świadczenie 4000 złotych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, iż od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że w 2017r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot  podatku akcyzowego. w oparciu o ustawę z dn. 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz. 379 ze zm.) do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:

Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawiadamia mieszkańców gminy o planowanym na 27 lutego ( poniedziałek)  godz 10.00 w Urzędzie Gminy Tereszpol szkoleniu nt. zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2017 r. oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020. Zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2017 r. oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020.

Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES- bezpłatne konsultacje

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania dotacji na własną działalnośc gospodarczą ( do 24 tys. zł plus wsparcie pomostowe) oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Sołectwa zdecydowały o inwestycjach

Już od kilu lat mieszkańcy gminy Tereszpol sami mogą decydować o realizacji inwestycji w ich miejscowości. Wszystko za sprawą środków z funduszu sołeckiego. Za pieniądze zostaną zrealizowane inwestycje najbardziej potrzebne lokalnej społeczności. Będą remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk.

DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU

Wójt Gminy Tereszpol informuje mieszkańców Gminy, że w dniach 10.02.2017 r do 31.03.2017 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o dotację związana z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

©2017 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners