Gmina Tereszpol

Dofinansowanie instalacji OZE

2019.07.02

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne na temat dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii dnia 5 lipca 2019 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Tereszpol (sala konferencyjna). Realizacja projektu  jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z RPO Województwa Lubelskiego, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii:

  • Instalacje solarne
  • Instalacja fotowoltaniczna
  • Instalacja powietrznej pompy ciepła CO

W celu zgłoszenia chęci swojego uczestnictwa w projekcie, należy wypełnić i złożyć ankietę dotyczącą instalacji OZE. Na podstawie ankiet stworzona zostanie baza osób zainteresowanych montażem wybranych instalacji OZE. Informacje zostaną wykorzystywane na potrzeby naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Deklaracje będzie można pobrać:

  • na spotkaniu informacyjnym w dniu 5 lipca 2019 r.
  • w Sekretariacie Urzędu Gminy,
  • ze Strony internetowej www.tereszpol.pl

Tereszpol regulamin naboru_2019(1).pdf

Deklaracja OZE(1).pdf

UMOWA UŻYCZENIA(2).pdf

 

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners