Razem Bezpieczniej

razem-bezpieczniej_b.jpg

Tytuł projektu: "BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL"

W ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, gmina Tereszpol otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Bezpieczna gmina Tereszpol” w wysokości 95 tys. 175 zł. Całkowity koszt projektu to 128 tys. 205 zł.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży poprzez działania takie jak:

  1. Inicjowanie zadań mających wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży,
  2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej,
  3. Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego,
  4. Organizowanie debat społecznych, warsztatów, spotkań oraz innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Projekt dofinansowany jest ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

Galeria zdjęć