Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

2016.01.20

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, iż w bieżącym roku na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Celem prowadzonych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m.in. powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, pogłowia trzody chlewnej itp. 

 

Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie, a także do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej. Rolnicy będą wybierani losowo. Więcej informacji o badaniach ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners