Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja dla mieszkańców ws. montażu instalacji solarnych

2019.03.07
Wójt Gminy Tereszpol informuje, że w związku z montażem instalacji kolektorów słonecznych wszyscy beneficjenci zobowiązani są do przygotowania pomieszczeń w celu montażu elementów instalacji.

Projekt pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Wytyczne dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których montowane będą instalacje kolektorów słonecznych:

Wójt Gminy Tereszpol informuje, że w związku z montażem instalacji kolektorów słonecznych wszyscy beneficjenci zobowiązani są do przygotowania pomieszczeń w celu montażu elementów instalacji, w szczególności:

  1. demontaż istniejącego zasobnika wody (bojlera),
  2. uporządkowanie pomieszczenia, w którym zainstalowany będzie zasobnik ciepłej wody,
  3. przygotowania wszystkich przejść oraz otworów drzwiowych do wniesienia zasobnika do pomieszczenia, w którym będzie on zainstalowany; w przypadku wystąpienia otworów drzwiowych węższych niż 70 cm, należy zdemontować ościeżnice,
  4. zabezpieczenie możliwości podłączenia zasobnika ciepłej wody w pomieszczeniu, w którym będzie on umieszczony, do instalacji c.o., instalacji ciepłej i zimnej wody; w innych przypadkach należy doprowadzić instalacje c.o., c.w.u. oraz instalację zimnej wody do pomieszczenia montażu zasobnika.


Jednocześnie informuje się, że:

  1. Wykonawca instalacji nie dokonuje przeróbek istniejących instalacji, w których zachodzi potrzeba spawania rur,
  2. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów solarnych w czynnych przewodach wentylacyjnych;

W przypadku braku możliwości przygotowania pomieszczeń do montażu zasobnika we własnym zakresie, wykonawca instalacji  będzie dokonywał demontażu zasobnika oraz przeróbek instalacji, w oparciu o załączony cennik montażu – roboty dodatkowe.

Kontakt z Wykonawcą: tel. 883 222 088

cennik Eco Team.pdf

 

 

 

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners