Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

PONAWIAMY INFORMACJĘ, Dziś SPOTKANIE

2015.12.21

Ogłoszenie Wójta Gminy Tereszpol z dnia 10 grudnia 2015 roku dotyczące konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Tereszpol na lata 2016-2022. Wójt Gminy Tereszpol serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Tereszpol do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest "Strategia Rozwoju Gminy Tereszpol na lata 2016-2022”.

 

    Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu „Strategii” oraz wypracowanie kierunków rozwoju Gminy Tereszpol. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 10 grudnia 2015 r. do dnia 21 grudnia 2015 r. 

    W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Tereszpol. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Tereszpol na lata 2016-2022  na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji. Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane. Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 21 grudnia 2015 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.  

Projekt „Strategii” będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne są:

  1. Na stronie internetowej Gminy Tereszpol pod adresem STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2016-2022
  2. W siedzibie Urzędu Gminy Tereszpol.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wójt Gminy Tereszpol informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku o godz: 16.00
w Urzędzie Gminy Tereszpol nastąpi prezentacja 
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY TERESZPOL 

  

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners