Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy

2015.12.08

Zapraszamy na XI sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 4. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje o działalności Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Tereszpol, ustalenie jej przedmiotu działania i składu osobowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Biłgorajskiego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2919L Gorajec-Tarnowola na terenie Gminy Tereszpol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
  z mieszkańcami Gminy Tereszpol.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tereszpol w 2016 roku.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 13. Zamknięcie obrad.

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners